CarriRo Deli / RoboCar Walk


Tên công việc 

CarriRo Deli / RoboCar Walk

Sơ lược

CarriRo Deli / RoboCar Walk

Địa chỉ 

Tầng 20, TTC Building, 253 Hoàng Văn Thụ, P.2, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc 

8:00 - 17:00

Ngày nghỉ

Nghỉ thứ 7, chủ nhật + 12 ngày phép/ năm.

Ngày lễ hàng năm

Tháng lương 13

Nghỉ phép đặc biệt để sinh con, kết hôn và tang lễ.

Lương 

-

Quyền lợi 

-

Yêu cầu

Yêu cầu có kiến thức về unit test & intergration test

- Có kiến thức về lập trình C / C++

- Google test, Boost test

Yêu cầu phát triển công cụ

- Javascript (Angular / Vue / React)

- C ++ (QT)

Yêu cầu cho các công việc phát triển hệ thống robot

- Có kiến thức về lập trình Nodejs / Golang

ỨNG TUYỂN CÔNG VIỆC