Bạn có kinh nghiệm

Danh sách công việc tuyển dụng

  • Trong ZMP, chúng tôi đang tìm kiếm những người tài năng tham gia vào AeroSense (liên doanh với Sony), công ty cung cấp dịch vụ khảo sát bằng máy bay không người lái Aerosense.
  • Tại sao bạn không thử thách thức mới để truyền bá doanh nghiệp mới bằng lái xe tự động, robot giao hàng tận nhà, drone, với thế giới?
  • Vui lòng xem liên kết dưới đây để biết chi tiết về các vị trí.

Phần mềm

> Phát triển IZAC

> Kỹ sư lập trình mô phỏng / hỗ trợ

> Kỹ sư điện toán đám mây

> QA & Tester

> CarriRo Deli / RoboCar Walk

> Xây dựng bản đồ

> RoboVision

Ứng dụng Web

> Lập trình viên Full-stack